Hội chợ ánh sáng Istanbul 2023

November 22, 2023

Triển lãm IstanbulLight sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11. Các đồng nghiệp của KCD đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho triển lãm.

trường hợp công ty mới nhất về Hội chợ ánh sáng Istanbul 2023  0

 

Số gian hàng của chúng tôi là CAC + C1A, chào mừng bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi.

như đèn đèn mặt trời TK02-H,TK-M,TK10; đèn đường mặt trời có TR-HS,TR-MS,TR-TS,TR-MS; đèn LED có BK05, EK05; đèn đường LED có RA, RC, RX-H; đèn cao led có HB-H, HE-E,HE03;

 

trường hợp công ty mới nhất về Hội chợ ánh sáng Istanbul 2023  1