Hội chợ Canton mùa thu 2023 (Viễn đàn nhập khẩu và xuất khẩu Trung Quốc)

October 14, 2023
tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ Canton mùa thu 2023 (Viễn đàn nhập khẩu và xuất khẩu Trung Quốc)

Triển lãm Canton là một nền tảng quan trọng cho các doanh nghiệp để "đi toàn cầu" sản phẩm của họ, và cũng là một trong những chiến trường chính cho các doanh nghiệp thương mại nước ngoài để nắm bắt đơn đặt hàng.

 

KCD chân thành mời bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi tại hội chợ này.Chúng tôi mong được gặp bạn tại gian hàng của chúng tôi.

14.3 G34-35 14.3 H10-11

Thời gian triển lãm: 15-19 tháng 10,2023

 

Trong thời gian này, sẽ có nhiều sản phẩm mới sẽ được tung ra, đèn LED mặt trời, đèn đường mặt trời, đèn LED, đèn đường, đèn cao và đèn làm việc.

 

  • Đèn đèn LED mặt trời:TK10,TK09-H,TK02-H
  • Đèn đường LED mặt trời:TR-LS,TR-MS,TR-HS,TR-ES
  • Đèn đèn LED:BK05,EK05
  • Đèn đường LED:RX-H,RA,RC

 

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ Canton mùa thu 2023 (Viễn đàn nhập khẩu và xuất khẩu Trung Quốc)  0